Zaznacz stronę

Analityk Finansowy Twojej firmy

Wieloletnie doświadczenie w bankowości przedsiębiorstw łączę z zainteresowaniem tematyką zarządzania finansami i umiejętnością skutecznej komunikacji z użyciem słowa pisanego. 

Właściwe połączenie tych elementów pozwala moim Klientom osiągać ich cele w relacjach z bankami i inwestorami w sposób, którego nie znajdą u konkurencji.

Moje usługi

Wspieram procesy związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Przygotowuję analizy i rekomendacje, które pomagają moim Klientom zyskać cenne bezpieczeństwo finansowe, szczególnie ważne w firmach, które szybko się rozwijają.
Pomagam optymalnie zaplanować inwestycje i zabezpieczyć dla Państwa najbardziej korzystne źródła ich finansowania.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o współpracy. 

i

Biznesplany do banku

Biznesplan pod kredyt inwestycyjny lub restrukturyzację finansowania – to nieocenione narzędzie komunikacji pomiędzy firmą a analitykami i decydentami w banku. Właściwie opracowany biznesplan jest narzędziem, które pomaga jasno i skutecznie przekazać cele przedsiębiorcy i sposoby ich osiągnięcia. Ponadto, przez odpowiednie przełożenie tych planów na liczby, ułatwia pracę analitykom i pomaga w podjęciu decyzji kredytowej. 

Wsparcie w procesie kredytowym

Towarzyszę firmom w całym procesie kredytowym – od doboru optymalnej struktury finansowania, przez wybór banków, przygotowanie dokumentacji, redagowanie odpowiedzi na pytania analityków, przez podpisanie umowy i uruchomienie kredytu aż do monitoringów w okresie kredytowania. 

Dbam o to, by słowa i liczby przekazywane bankowi, zostały zawsze odebrane w sposób korzystny dla przedsiębiorcy. 

prognozy i modele finansowe

Przygotowuję prognozy i modele finansowe na potrzeby banków i innych odbiorców zewnętrznych oraz w celach zarządczych czy sprawozdawczych firmy (wsparcie zarządu w procesie decyzyjnym, test na trwałą utratę wartości aktywów).

Opracowuję przejrzyste modele finansowe dla firm z różnych branż i na różnych etapach rozwoju.

h

Biznesplany i prezentacje inwestycyjne

Jak sprawdzić ile pieniędzy przyniesie nam inwestycja, uwzględniając realne zmiany wartości pieniądza w czasie?

Jak najlepiej zaprezentować te korzyści potencjalnym inwestorom?

Jak rzetelnie porównać różne scenariusze inwestycji?

Pomogę znaleźć najlepsze odpowiedzi na te pytania i przekazać je w formie przyjaznej dla odbiorcy. 

Analizy i audyty

Analizuję sytuację Państwa firmy i pomagam ocenić obszary jej działalności szczególnie narażone na ryzyka finansowe. Identyfikuję te ryzyka i pomagam znaleźć sposoby ich uniknięcia lub zredukowania.

Pomagam również zidentyfikować możliwości alternatywnego ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Tak, aby sposoby te były optymalne dla dobra relacji z bankami czy inwestorami. 

 

Wyceny przedsiębiorstw

Wyceniam wartość małych i średnich firm na potrzeby negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz transakcji fuzji i przejęć.

Przygotowuję dokumentację w jeżyku polskim i angielskim. Wspieram klientów w procesie negocjacji z potencjalnymi inwestorami (również w języku angielskim)

oferuję Rozwiązania:

dla deweloperów

Tworzę biznesplany i modele finansowe, które pomagają deweloperom skutecznie i sprawnie pozyskać zewnętrzne finansowanie oraz uzyskać wyższe stopy zwrotu z realizowanych przez nich inwestycji

dla branży finansowej

Przygotowuję biznesplany, wyceny i analizy finansowe zgodnie z wymogami  procesu: kredytowego, inwestycyjnego, fuzji i przejęć. Wspieram Klientów na każdym etapie procesu

dla inwestorów

Pomagam obliczyć rentowność planowanej inwestycji przy użyciu metod statycznych i dynamicznych oraz jej wrażliwość na zmiany. Ułatwia to moim Klientom podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej 

Dla zarządów

 Wspieram procesy związane z zarządzaniem finansami w firmach – pomagam w zarządzaniu płynnością,  procesach controllingowych, w planowaniu finansowym  oraz skutecznej realizacji długoterminowych celów. 

Doświadczenie

Od 2007 roku związany jestem z bankowością przedsiębiorstw (praca w bankach komercyjnych).

Od marca 2013 prowadzę własną działalność doradczą w zakresie modelowania finansowego, planowania inwestycji przedsiębiorstw i analiz finansowych.

Narzędzia

 Najważniejsze narzędzia mojej pracy to Microsoft Excel oraz zaawansowane oprogramowanie do planowania finansowego Invest For Excel® w wersji Enterprise.

Oprogramowanie to, stworzone przez fińską firmę Datapartner Oy, jest zaawansowanym rozwiązaniem do budżetowania kapitałowego i wyceny, stosowanym w ponad 1700 organizacjach w 54 krajach świata. 

W 2018 roku zostałem partnerem biznesowym Datapartner Oy – pomagam moim Klientom nabyć i wdrożyć Invest for Excel oraz wyszkolić w jego obsłudze analityków i decydentów w firmie.

Edukacja i rozwój

Finanse przedsiębiorstw to fascynująca i żywa dziedzina wiedzy. Aby móc dostarczać moim Klientom rozwiązania na wysokim poziomie, dbam o nieustanny rozwój swoich kompetencji.

W lipcu 2018, dzięki ukończeniu szeregu zaawansowanych kursów Corporate Finance Institute® uzyskałem tytuł Financial Modeling & Valuation Analyst, wraz z szerokim spektrum kompetencji w zakresie modelowania finansowego w języku angielskim.

zapraszam do kontaktu

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego lub zadzwonić na numer telefonu: +48 739 02 12 82

Dane firmy:

Maciej Nowak

NIP: 6272459201
REGON: 241281759

Al. Korfantego 138
40-156 Katowice

 

10 + 4 =