+48 739 021 282 kontakt@maciejnowak.pl
Zaznacz stronę

Analityk Kredytowy Twojej firmy

Wieloletnie doświadczenie w bankowości przedsiębiorstw łączę z zainteresowaniem tematyką zarządzania finansami i umiejętnością skutecznej komunikacji z użyciem słowa pisanego. 

Właściwe połączenie tych elementów pozwala moim Klientom osiągać ich cele w relacjach z bankami w sposób, którego nie znajdą u konkurencji.

Moje usługi

Wspieram procesy związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, które chcą przyspieszyć swój rozwój z wykorzystaniem kredytu.
Przygotowuję analizy i rekomendacje, które pomagają moim Klientom zyskać cenne bezpieczeństwo finansowe, szczególnie ważne w firmach, które szybko się rozwijają.
Pomagam optymalnie zaplanować inwestycje i zabezpieczyć dla Państwa najbardziej korzystne źródła ich finansowania.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o współpracy. 

i

Biznesplany

Biznesplan pod kredyt inwestycyjny, deweloperski lub restrukturyzację finansowania – to nieocenione narzędzie komunikacji pomiędzy firmą a analitykami i decydentami w banku.

Właściwie opracowany biznesplan jest narzędziem, które pomaga jasno i skutecznie przekazać cele przedsiębiorcy i sposoby ich osiągnięcia. Ponadto, przez odpowiednie przełożenie tych planów na liczby, ułatwia pracę analitykom i pomaga im w podjęciu decyzji kredytowej. 

Wsparcie w procesie kredytowym

Towarzyszę firmom w całym procesie kredytowym – od doboru optymalnej struktury finansowania przez wybór banków, przygotowanie dokumentacji, redagowanie odpowiedzi na pytania analityków, podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu aż do monitoringu w okresie kredytowania. 

Dbam o to, by słowa i liczby przekazywane bankowi były wolne od niedomówień i miały zawsze taką formę, która zmaksymalizuje szanse na ich korzystny odbiór przez analityków. 

prognozy i modele finansowe

Przygotowuję prognozy i modele finansowe na potrzeby banków i innych odbiorców zewnętrznych oraz w celach zarządczych czy sprawozdawczych firmy.

Opracowuję przejrzyste modele finansowe dla firm z różnych branż i na różnych etapach rozwoju.

Analizy i audyty

Analizuję sytuację Państwa firmy i pomagam ocenić obszary jej działalności szczególnie narażone na ryzyka finansowe. Identyfikuję te ryzyka i pomagam znaleźć sposoby ich uniknięcia lub zredukowania.

Pomagam również zidentyfikować możliwości alternatywnego ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Tak, aby sposoby te były optymalne dla dobra relacji z bankami. 

 

oferuję Rozwiązania:

dla deweloperów

Tworzę biznesplany i modele finansowe, które pomagają deweloperom skutecznie i sprawnie pozyskać zewnętrzne finansowanie oraz zmaksymalizować stopy zwrotu z realizowanych przez nich inwestycji

dla branży finansowej

Przygotowuję biznesplany i prognozy finansowe zgodnie z wymogami  procesu kredytowego. Wspieram Klientów na każdym etapie procesu, ułatwiając komunikację między firmą a instytucją finansową

dla inwestorów

Pomagam obliczyć rentowność planowanej inwestycji przy użyciu metod statycznych i dynamicznych oraz jej wrażliwość na zmiany. Ułatwia to moim Klientom podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej 

Dla zarządów

 Wspieram zarządy rozwijających się firm odpowiedzialnie zaplanować inwestycję, skutecznie ja sfinansować i bezpiecznie zarządzać relacjami z bankiem lub inna instytucją finansująca

Doświadczenie

Od 2007 roku związany jestem z bankowością przedsiębiorstw (praca w bankach komercyjnych).

Od marca 2013 prowadzę własną działalność doradczą w zakresie modelowania finansowego, planowania i finansowania inwestycji przedsiębiorstw, zarządzania relacjami z bankami i sporządzania analiz finansowych.

Narzędzia

 Najważniejsze narzędzia mojej pracy to Microsoft Excel oraz zaawansowane oprogramowanie do planowania finansowego Invest For Excel® w wersji Enterprise.

Invest For Excel

Oprogramowanie to, stworzone przez fińską firmę Datapartner Oy, jest zaawansowanym rozwiązaniem do budżetowania kapitałowego i wyceny, stosowanym w ponad 1700 organizacjach w 54 krajach świata. 

W 2018 roku zostałem partnerem biznesowym Datapartner Oy – pomagam moim Klientom nabyć i wdrożyć Invest for Excel oraz wyszkolić w jego obsłudze analityków i decydentów w firmie.

Edukacja i rozwój

Finanse przedsiębiorstw to fascynująca i żywa dziedzina wiedzy. Aby móc dostarczać moim Klientom rozwiązania na wysokim poziomie, dbam o nieustanny rozwój swoich kompetencji.

Finanse przedsiębiorstw – Financial Modeling & Valuation Analyst

Lipiec 2018 – dzięki ukończeniu szeregu zaawansowanych kursów Corporate Finance Institute® uzyskałem tytuł Financial Modeling & Valuation Analyst, wraz z szerokim spektrum kompetencji w zakresie modelowania finansowego w języku angielskim.

Analiza kredytowa – Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™

Kwiecień 2020 – ukończyłem kolejny proces certyfikacji Corporate Finance Institute® z tytułem certyfikowanego analityka kredytowego Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™

Zarządzanie projektami – certyfikat IPMA Level D

Październik 2019 – po ukończeniu 64-godzinnego intensywnego szkolenia obejmującego standardy i metody zarządzania projektami, zdałem egzamin certyfikujący na poziom D międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA).

 

zapraszam do kontaktu

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego lub zadzwonić na numer telefonu: +48 739 02 12 82

Dane firmy:

Maciej Nowak

NIP: 6272459201
REGON: 241281759

Al. Korfantego 138
40-156 Katowice